almandín

Text hesla

almandín, \(\mathrm{Fe^{2+}_3Al_2(SiO_4)_3}\) — minerál, silikát (kremičitan) zo skupiny hlinitých granátov, niekedy s malou prímesou mangánu. Kryštalizuje v kubickej sústave, vytvára zaoblené zrná alebo kryštály. Je červený až hnedý, niekedy čierny. Vyskytuje sa hojne v metamorfovaných horninách (svory, ruly, amfibolity). V staroveku sa v Malej Ázii spracúval pod názvom karbunkulus. Hlavné náleziská: Rakúsko (Tirolsko), Škandinávia, Madagaskar. Na Slovensku patrí k najhojnejšie sa vyskytujúcim granátom. Nazvaný podľa náleziska Alabanda v Malej Ázii.

Zverejnené v auguste 1999.

Almandín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/almandin