Almagest

Text hesla

Almagest — jedno zo 4 astronomických diel gréckeho astronóma K. Ptolemaia z roku 150 skladajúce sa z 13 kníh. Obsahuje o. i. opravený Hipparchov katalóg 1 025 hviezd spolu s údajmi o ich jasnosti a polohe, ako aj výklad Ptolemaiovej geocentrickej sústavy. Almagest bol štrnásť storočí základnou učebnicou astronómie. Niektoré závery z oblasti sférickej astronómie sa uplatňujú dodnes. Názov vznikol ako arabská skomolenina pôvodného gréckeho názvu znamenajúceho veľký súhrn.

Zverejnené v auguste 1999.

Almagest [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/almagest