alma mater

Text hesla

alma mater [máter; lat.] — matka živiteľka; obrazné označenie univerzity, zriedkavo vysokej školy všeobecne.

Zverejnené v auguste 1999.

Alma mater [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alma-mater