Alliprandi, Giovanni Battista

Text hesla

Alliprandi, Giovanni Battista, 1665 alebo 1672 Laino, Lombardsko – 14. 3. 1720 Litomyšl — taliansky barokový architekt pôsobiaci v Čechách, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov baroka v Čechách. Jeho otec Lorenzo Alliprandi (†okolo 1712) pôsobil ako štukatér vo Viedni, kde v roku 1685 G. B. Alliprandi vstúpil do učenia k Francescovi Martinellimu (*1651, †1708).

Od roku 1690 pôsobil v Čechách, kde sa stal vyhľadávaným architektom tamojšej aristokracie a od roku 1706 aj hlavným fortifikačným architektom (navrhoval opevnenia). Pracoval pre najvýznamnejšie české šľachtické rody, pre ktoré navrhoval zámky a paláce, napr. Kosmonosy (1697 – 1709), Liblice (1699 – 1706), Colloredovský palác (po 1708) a palác Přehořovských z Kvasejovic (dnešný Lobkovicovský palác, 1702 – 07) v Prahe na Malej Strane, Šternberský palác v Prahe na Hradčanoch (1698 – 1708), Colloredovsko-Mansfeldovský palác v Prahe v Starom Meste (po 1700) a i. Navrhoval aj kostoly, napr. Kostol najsvätejšej Trojice v Kukse (1707 – 17), Kostol sv. Anny v Benešove (1705 – 10), loreta v Kosmonosoch (1704 – 12) a i.

Jeho tvorba sa vyznačuje rozmanitosťou a tvorivou syntézou viacerých vplyvov. Vyšiel z akademizmu D. Martinelliho, ovplyvnený bol aj dielami najvýznamnejších predstaviteľov viedenského baroka (J. B. Fischer z Erlachu, J. L. von Hildebrandt). Jeho stavby predstavujú priamu spojnicu medzi viedenskou architektúrou a Čechami a mali významný vplyv na súdobú českú architektúru (F. M. Kaňka, J. B. Santini-Aichel a i.)

Text hesla

Alliprandi, Giovanni Battista, 1665 alebo 1672 Laino, Lombardsko – 14. 3. 1720 Litomyšl — taliansky barokový architekt pôsobiaci v Čechách, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov baroka v Čechách. Jeho otec Lorenzo Alliprandi (†okolo 1712) pôsobil ako štukatér vo Viedni, kde v roku 1685 G. B. Alliprandi vstúpil do učenia k Francescovi Martinellimu (*1651, †1708).

Od roku 1690 pôsobil v Čechách, kde sa stal vyhľadávaným architektom tamojšej aristokracie a od roku 1706 aj hlavným fortifikačným architektom (navrhoval opevnenia). Pracoval pre najvýznamnejšie české šľachtické rody, pre ktoré navrhoval zámky a paláce, napr. Kosmonosy (1697 – 1709), Liblice (1699 – 1706), Colloredovský palác (po 1708) a palác Přehořovských z Kvasejovic (dnešný Lobkovicovský palác, 1702 – 07) v Prahe na Malej Strane, Šternberský palác v Prahe na Hradčanoch (1698 – 1708), Colloredovsko-Mansfeldovský palác v Prahe v Starom Meste (po 1700) a i. Navrhoval aj kostoly, napr. Kostol najsvätejšej Trojice v Kukse (1707 – 17), Kostol sv. Anny v Benešove (1705 – 10), loreta v Kosmonosoch (1704 – 12) a i.

Jeho tvorba sa vyznačuje rozmanitosťou a tvorivou syntézou viacerých vplyvov. Vyšiel z akademizmu D. Martinelliho, ovplyvnený bol aj dielami najvýznamnejších predstaviteľov viedenského baroka (J. B. Fischer z Erlachu, J. L. von Hildebrandt). Jeho stavby predstavujú priamu spojnicu medzi viedenskou architektúrou a Čechami a mali významný vplyv na súdobú českú architektúru (F. M. Kaňka, J. B. Santini-Aichel a i.)

Zverejnené 17. júla 2020.

citácia

Alliprandi, Giovanni Battista [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alliprandi-giovanni-battista