Allgemeine Zeitung

Text hesla

Allgemeine Zeitung [-maj- caj-] — nemecký politický denník založený 1798 v Tübingene Johannom Friedrichom Cottom (Cotta; *1764, †1832). Prvé mesiace vychádzal pod názvom Neueste Weltkunde. R. 1803 bolo jeho sídlo najmä pre problémy s cenzúrou preložené do Ulmu (v tom období patriaceho Bavorsku), 1807 do Augsburgu a 1882 do Mníchova. Denník vysokej žurnalistickej kvality zastávajúci umiernené liberálne pozície (v čase napoleonských vojen zastával vlastenecký postoj). Po 1830 sa polovica z 2 800 výtlačkov vyvážala do Rakúska, ktorého vláda denník podporovala. Od 1847 mal náklad 10 400 výtlačkov. Od 1850 bol pokladaný za najvýznamnejšie nemecké noviny. V 2. pol. 19. stor. ho postupne vytlačili moderné periodiká a presun politického diania do Berlína. Od 1908 týždenník, od 1912 mesačník, 1922 premenovaný na Allgemeine Zeitung am Abend, 1929 zanikol.

Zverejnené v auguste 1999.

Allgemeine Zeitung [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/allgemeine-zeitung