Allen, Roy George Douglas

Text hesla

Allen [elen], Roy George Douglas, sir (1966), 3. 6. 1906 Stoke-on-Trent, Staffordshire – 29. 9. 1983 Southwold, Suffolk — anglický ekonóm a štatistik. Pôsobil na univerzite v Londýne. Zaoberal sa prevažne matematickou ekonómiou, analýzou a systematizáciou matematických metód používaných pri skúmaní ekonomických javov. Za východisko skúmania pri ekonomickej analýze považoval rozdeľovanie. Snažil sa určiť matematické závislosti medzi dôchodkom, spotrebou a úsporami. R. 1934 prispel k rozvoju teórie spotrebiteľa staťou, ktorú publikoval spolu s J. R. Hicksom. Pomocou aparátu indiferenčných kriviek v nej demonštroval, že pri vysvetľovaní záporného sklonu dopytovej krivky stačí predpokladať, že komodity sa môžu radiť v ordinálnej škále. Hlavné diela: Matematická analýza pre ekonómov (Mathematical Analysis for Economists, 1938), Matematická ekonómia (Mathematical Economics, 1956), Makroekonomická teória. Matematický výklad (Macroeconomic Theory. A Mathematical Treatment, 1967).

Text hesla

Allen [elen], Roy George Douglas, sir (1966), 3. 6. 1906 Stoke-on-Trent, Staffordshire – 29. 9. 1983 Southwold, Suffolk — anglický ekonóm a štatistik. Pôsobil na univerzite v Londýne. Zaoberal sa prevažne matematickou ekonómiou, analýzou a systematizáciou matematických metód používaných pri skúmaní ekonomických javov. Za východisko skúmania pri ekonomickej analýze považoval rozdeľovanie. Snažil sa určiť matematické závislosti medzi dôchodkom, spotrebou a úsporami. R. 1934 prispel k rozvoju teórie spotrebiteľa staťou, ktorú publikoval spolu s J. R. Hicksom. Pomocou aparátu indiferenčných kriviek v nej demonštroval, že pri vysvetľovaní záporného sklonu dopytovej krivky stačí predpokladať, že komodity sa môžu radiť v ordinálnej škále. Hlavné diela: Matematická analýza pre ekonómov (Mathematical Analysis for Economists, 1938), Matematická ekonómia (Mathematical Economics, 1956), Makroekonomická teória. Matematický výklad (Macroeconomic Theory. A Mathematical Treatment, 1967).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Allen, Roy George Douglas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/allen-roy-george-douglas