Allais, Maurice

Text hesla

Allais [ale], Maurice, 31. 5. 1911 Paríž – 9. 10. 2010 Saint-Cloud — francúzsky ekonóm. Vybudoval základy modernej teórie všeobecnej ekonomickej rovnováhy a ekonómie blahobytu. Je považovaný za vedúcu osobnosť francúzskej školy marginalizmu. Podieľal sa na matematickej formulácii trhovej rovnováhy a vlastností trhovej efektívnosti. Významné sú jeho práce z oblasti monetárnej makrodynamickej analýzy a teórie rizika. Popularitu získal empirickým testom Neumannovej-Morgensternovej teórie očakávaného úžitku. Jeho poznatky viedli k formulácii tzv. Allaisovho paradoxu. Autor diel Skúmanie ekonomickej disciplíny (À la recherche d’une discipline économique, 1943; vydané aj pod názvom Rozprava o čistej ekonómii, Traité d’économie pure, 1952), Úspory a úrok (Économie et intérêt, 1947) a i. Nobelova cena za ekonómiu (1988) za prelomové príspevky k teórii trhov a k účinnému využívaniu zdrojov.

Zverejnené v auguste 1999.

Allais, Maurice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/allais-maurice