all risks

Text hesla

all risks [ól; angl.], A. R., všetky riziká —

1. poistenie proti všetkým rizikám — poistné krytie, ktoré môže vylúčiť iba tie konkrétne riziká, ktoré boli špecifikované v poistnej zmluve. Všetky ostatné riziká, ktoré sa v zmluve nenachádzajú, sú kryté automaticky. Poistenie proti všetkým rizikám je najkomplexnejším typom poistného krytia;

2. zastarané označenie doložky anglického poisťovacieho trhu zabezpečujúcej poistenie proti všetkým nebezpečenstvám v doprave (najmä v námornej); používané do 1983.

Text hesla

all risks [ól; angl.], A. R., všetky riziká —

1. poistenie proti všetkým rizikám — poistné krytie, ktoré môže vylúčiť iba tie konkrétne riziká, ktoré boli špecifikované v poistnej zmluve. Všetky ostatné riziká, ktoré sa v zmluve nenachádzajú, sú kryté automaticky. Poistenie proti všetkým rizikám je najkomplexnejším typom poistného krytia;

2. zastarané označenie doložky anglického poisťovacieho trhu zabezpečujúcej poistenie proti všetkým nebezpečenstvám v doprave (najmä v námornej); používané do 1983.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. augusta 2017.

citácia

All risks [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/all-risks