alkóny

Text hesla

alkóny — priemyselne vyrábané čistiace a dezinfekčné prostriedky používané v potravinárskom priemysle na čistenie prevádzok. Obsahujú o. i. metakremičitan sodný (Na2SiO3), fosforečnany, hydrogenuhličitan a hydroxid sodný, chlóramín, tenzidy.

Zverejnené v auguste 1999.

Alkóny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkony