Alkména

Text hesla

Alkména, gr. Alkméné, lat. Alcmene, aj Alcmena, v archaickej latinčine Alcumena — v gréckej mytológii vnučka Persea a Andromedy, cnostná manželka kráľa Amfitryóna, s ktorým vládla v Tirynte (Tiryns). Najvyšší grécky boh Zeus sa do nej zamiloval, a keď bol Amfitryón na vojenskej výprave, Zeus ju navštívil v manželovej podobe. Amfitryón sa čoskoro vrátil tiež. Alkména po čase porodila dve deti, Diovho syna Herakla a Amfitryónovho syna Ifikla (Ifiklés). Po smrti Amfitryóna sa vydala za Radamanthya (Radamanthys), sudcu v podsvetí. Alkménina vernosť (či nevera) inšpirovala mnohých autorov divadelných hier.

Zverejnené v auguste 1999.

Alkména [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkmena