Alkmaión

Text hesla

Alkmaión, lat. Alcmaeo — v gréckej mytológii héros, syn argejského kráľa Amfiaraa (Amfiaraos) a Erifyly (Erifylé). Keď zradná Erifyla prijala ako úplatok náhrdelník pôvodne patriaci tébskej kráľovnej Harmónii a prinútila Amfiaraa, aby sa zúčastnil vojny siedmich proti Tébam, kde zahynul, Alkmaión pomstil otcovu smrť a matku zavraždil.

Zverejnené v auguste 1999.

Alkmaión [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkmaion