aliín

Text hesla

aliín [lat.], CH2=CHCH2S(O)CH2CH(NH2)COOH — aminokyselina nachádzajúca sa v cesnaku. Po jeho mechanickom poškodení sa enzymaticky mení na zapáchajúci alicín.

Text hesla

aliín [lat.], CH2=CHCH2S(O)CH2CH(NH2)COOH — aminokyselina nachádzajúca sa v cesnaku. Po jeho mechanickom poškodení sa enzymaticky mení na zapáchajúci alicín.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Aliín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aliin