alidáda

Text hesla

alidáda [arab.] — otáčavá časť geodetických meracích prístrojov, na ktorých sú čítacie (mikroskopy), zameriavacie (ďalekohľady) a urovnávacie (libely) pomôcky.

Text hesla

alidáda [arab.] — otáčavá časť geodetických meracích prístrojov, na ktorých sú čítacie (mikroskopy), zameriavacie (ďalekohľady) a urovnávacie (libely) pomôcky.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Alidáda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alidada