alibi

Text hesla

alibi [lat.] — inde, na inom mieste;

práv. dôkaz obvineného, že v čase spáchania trestného činu bol na inom mieste, resp. nebol na mieste trestného činu v čase jeho spáchania. Kriminalistika rozoznáva pozitívne a negatívne (lživé) alibi; alibi sa preveruje a jeho uznanie alebo neuznanie sa musí odôvodniť previerkou a vyhodnotením dôkazov.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. decembra 2017.

Alibi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alibi