aliancia

Text hesla

aliancia [fr.] — spojenectvo viacerých subjektov so spoločnými záujmami vytvorené na základe dohody. Aliancie vznikali najmä v 17. – 19. stor. (Svätá aliancia, Dvojspolok, Trojspolok) väčšinou ako vojenské pakty, pričom ich vytvárali minimálne dva štátne útvary a spravidla boli namierené proti tretiemu štátu alebo subjektu. Spojenectvo v aliancii bolo uzatvorené na základe zmluvy, ktorá vylučovala pôsobenie štátov aliancie v inom podobnom združení s inými štátnymi subjektmi. Neutrálne štáty nesmeli vstupovať do žiadnej aliancie. Aliancie môžu vznikať aj v súčasnosti, medzinárodné právo však pripúšťa vznik takéhoto spojenectva len s cieľom sebaobrany; za alianciu býva považovaná aj Organizácia severoatlantickej zmluvy (North Atlantic Treaty Organization, NATO; založená 1949). V súčasnosti sa ako aliancia označujú aj rôzne záujmové či profesijné združenia, ktoré majú spoločný cieľ.

Zverejnené v auguste 1999.

Aliancia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aliancia