Algomycetes

Text hesla

Algomycetes [lat. + gr.] — paleontol. malá skupina fosílnych organizmov známych z devónskych sedimentov Severnej Ameriky. Predpokladá sa, že sú prechodnou formou medzi riasami a hubami. K znakom rias patrí telo bez stonky a listov typické pre oddelenie Thallophyta, k znakom húb prítomnosť chitínu v bunkovom tkanive.

Zverejnené v auguste 1999.

Algomycetes [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/algomycetes