algofytikum

Text hesla

algofytikum [lat. + gr.] — eratém (éra) vývoja morských rastlín (prevažne siníc a rias) počas kambria, ordoviku a silúru (prvohory). Začiatok algofytika určujú prvé nálezy skamenených rastlinných zvyškov v kambriu (vek 3,4 – 3,7 mld. rokov), jeho koniec prvé nálezy skamenených cievnatých rastlín počas silúru (vek asi 430 mil. rokov), keď ho vystriedalo paleofytikum (v staršej terminológii nazývané pteridofytikum; → papraďorasty). V súčasnosti sa na označenie algofytika používajú na Slovensku termíny eofytikum alebo thalasofytikum.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 17. marca 2018.

Algofytikum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/algofytikum