alginit

Text hesla

alginit [lat.] — geol. charakteristická horninotvorná hmota čierneho i hnedého uhlia tvorená riasami. Z botanického hľadiska patria alginitové kolónie k recentnému rodu Botryococcus.

Zverejnené v auguste 1999.

Alginit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alginit