-algia

Text hesla

-algia [gr.] — druhá (posledná) časť zložených slov vyjadrujúca bolesť orgánu alebo tkaniva uvedeného v prvej časti slova.

Zverejnené v auguste 1999.

-algia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/algia