-algia

Text hesla

-algia [gr.] — druhá (posledná) časť zložených slov vyjadrujúca bolesť orgánu alebo tkaniva uvedeného v prvej časti slova.

Text hesla

-algia [gr.] — druhá (posledná) časť zložených slov vyjadrujúca bolesť orgánu alebo tkaniva uvedeného v prvej časti slova.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

-algia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/algia