Alfasi, Izák ben Jakob

Text hesla

Alfasi, Izák ben Jakob (Jicchak ben Jaakov), 1013 Kala ibn Chamad pri Feze, Maroko – 1103 Lucena, Španielsko — židovský učenec. Väčšinu života prežil v meste Fez (od neho odvodené jeho meno), žiak významných kajruvánskych učencov, rabiho Chananela (11. stor.) a Nisima (*990, † asi 1062), po ktorého smrti sa stal prvou talmudistickou autoritou svojej doby. Obvinený zo šírenia protiislamského učenia, musel opustiť mesto, usadil sa v Córdobe, potom v Granade a napokon v Lucene, kde sa stal hlavou najvýznamnejšej talmudistickej akadémie v Španielsku. Autor responzií a Knihy zákonov (Sefer halachót), kodifikácie židovského práva (trestného, občianskeho a náboženského) dodnes vyučovaného v ješivách. Porovnávaním s inými textami objasnil niektoré miesta v Talmude, bol nielen jeho kompilátorom, ale aj systemizátorom. Podpisoval sa skratkou RIF (Rabi Izák Fasi).

Zverejnené v auguste 1999.

Alfasi, Izák ben Jakob [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alfasi-izak-ben-jakob