alfabetizácia

Text hesla

alfabetizácia [gr.] — proces zameraný na odstránenie negramotnosti.

Text hesla

alfabetizácia [gr.] — proces zameraný na odstránenie negramotnosti.

Zverejnené v auguste 1999.

Alfabetizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alfabetizacia