alfa a omega

Text hesla

alfa a omega [gr.] — nab. prvé a posledné písmeno gréckej abecedy. V tejto väzbe uvádzané v Zjavení Jána (Zj 1,8; Zj 21,6). Symbolicky vyjadruje počiatok a koniec všetkého, čo Boh stvoril, ako aj večnosť a nepominuteľnosť Boha a Ježiša Krista. V prenesenom význame podstatné, najdôležitejšie.

Zverejnené v auguste 1999.

Alfa a omega [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alfa-omega