Alexy, Július

Text hesla

Alexy, Július, 19. 6. 1926 Krompachy, okr. Spišská Nová Ves — slovenský ekonóm. R. 1953 – 91 pôsobil na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT (dnes Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU) v Bratislave, 1969 – 70 dekan fakulty, 1972 profesor. Patrí k zakladateľom uplatňovania matematických metód v ekonomike, v praxi aj v pedagogickom procese. Hlavné diela: Ekonomika chemického priemyslu (1957), Operačná analýza v podnikovej praxi (1967), Systémová a operačná analýza v riadení podnikov (1986), Technicko-ekonomické rozbory podnikov (1989), Finančná a ekonomická analýza (2005), Trh práce a manažment ľudských zdrojov (2003), Manažment znalostí a organizačné správanie (2011).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. augusta 2017.

Alexy, Július [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexy-julius