Alexandrijský kódex

Text hesla

Alexandrijský kódex, lat. Codex Alexandrinus — grécky rukopis Starého a Nového zákona s medzerami v Prvej knihe kráľov a v Knihe žalmov a s pripojenými Klementovými listami (listy pápeža Klementa I.) a apokryfnými Šalamúnovými žalmami. Pôvodne uložený v patriarchálnej knižnici v Alexandrii, neskôr (1627) darovaný anglickému kráľovi Karolovi I., od 1753 uložený v Britskom múzeu, resp. od 1973 v Britskej knižnici v Londýne.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexandrijský kódex [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexandrijsky-kodex