Alexandrijská knižnica

Text hesla

Alexandrijská knižnica — názov dvoch najvýznamnejších knižníc helenistickej literatúry založených v Alexandrii Ptolemaiom I. Sótérom a jeho nástupcami. Väčšia z nich, Brucheion (čiže Veľká), pôsobila pri vedeckej a školskej inštitúcii Museion. Obsahovala literatúru z filozofie, histórie, matematiky a medicíny i preklady diel rôznych autorov do gréckeho jazyka. Jej katalóg Tabule (gr. Pinakes), ktorý zostavil Kallimachos z Kyrény bol súpisom najváženejších diel gréckej literatúry. Najväčší rozmach dosiahla v 3. storočí pred n. l. (pred zničením pri požiari 47 pred n. l. počas vojny, ktorú viedol G. I. Caesar proti Ptolemaiovi XIII. Filopatórovi Filadelfovi, mala 700-tis. papyrusových zvitkov). Druhá knižnica, Serapeion, založená pri svätyni boha Serapida, mala 43-tis. papyrusových zvitkov (zničená kresťanmi 391). R. 2002 bola v Alexandrii neďaleko miesta, kde stála pôvodná knižnica, otvorená nová knižnica – Bibliotheca Alexandrina, zameraná najmä na výskum literatúry z obdobia helenizmu (jej budova je pokladaná za jedno z najvýznamnejších diel súčasnej architektúry).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 28. mája 2018.

Alexandrijská knižnica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexandrijska-kniznica