Alexander z Hales

Text hesla

Alexander z Hales, Alexander Halensis, medzi 1180 – 85 Hales, Gloucestershire – 21. 8. 1245 Paríž — anglický filozof a teológ. Prvý z vplyvných františkánskych učencov, profesor parížskej univerzity. V spore o univerzálie zastával stanovisko realizmu. V hlavnom spise Suma všeobecnej teológie (Summa universae theologiae, vydané 1475 v Benátkach), ktorý začal písať na žiadosť pápeža Inocenta IV., sa usiloval spájať aristotelovskú a augustínsku argumentáciu. Všeobecne sa považuje za tvorcu scholastického spôsobu argumentácie, pri ktorom sa pri nejakej téze uvedú všetky dôvody za a proti a napokon rozhodujúci argument záväznej autority. Formou argumentácie je sylogizmus. J. Gerson a Tomáš Akvinský si jeho dielo mimoriadne vážili. Jeho najznámejším žiakom bol sv. Bonaventura.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexander z Hales [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexander-z-hales