Alexander V.

Text hesla

Alexander V., vlastným menom Petros Philargos, tal. Pietro di Candia, 1339 alebo 1340 Irákleio (tal. Candia), Kréta – 3. 5. 1410 Bologna — pápež (1409 – 10) označovaný aj ako protipápež; pôvodom Grék zo sev. Kréty, sirota, vychovaný františkánmi. Bakalár teológie, učil vo františkánskych kláštoroch v Rusku, Čechách a Poľsku, 1405 kardinál. Pripravoval koncil v Pise, bol na čele teológov, ktorí vyhlásili pápežov Gregora XII. (Rím) a Benedikta XIII. (Avignon) za heretikov. Zvolený za pápeža za prísľub, že nerozpustí koncil v Pise, kým nezreformuje cirkev. Náhle zomrel. Označovaný ako koncilový pápež.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexander V. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexander-v