Alexander IV.

Text hesla

Alexander IV., vlastným menom Rinaldo dei Segni, 1199 Jenne – 25. 5. 1261 Viterbo — pápež (1254 – 61) talianskeho pôvodu. Od 1227 kardinál, mal výborné vzťahy s cisárom Fridrichom II. S nevlastným synom Fridricha II. Manfredom bojoval o Sicíliu, ktorú chcel vrátiť Svätej stolici, ale do Manfredových rúk prešli i ďalšie pápežské územia Talianska, takže aj Alexander IV. radšej sídlil vo Viterbe. Viedol rozhovory o znovuzjednotení cirkvi a chcel zorganizovať križiacku výpravu proti Mongolom. R. 1256 založil rehoľu augustiniánov eremitov, 1255 kanonizoval Kláru z Assisi.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexander IV. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexander-iv