Alexander III.

Text hesla

Alexander III., vlastným menom Orlando (Rolando) Bandinelli, okolo 1105 Siena – 30. 8. 1181 Rím — pápež 1159 – 81. Právnik, od 1150 kardinál, pápežský legát, najbližší poradca pápeža Hadriána IV., po jeho smrti zvolený za pápeža. Presadil sa proti štyrom protipápežom (Viktor IV., Paschalis III., Kalixt III., Inocent III.; 1162 – 65 však sídlil vo Francúzsku a od 1166 v Benevente) i v spore s cisárom Fridrichom I. Barbarossom o nezávislosť pápežstva a cirkvi (Benátsky mier 1177). R. 1179 na 3. lateránskom koncile presadil dodnes platnú formu voľby pápeža (výlučne kardinálmi). Vystúpil aj proti Henrichovi II. Plantagenetovi v spore s T. Becketom.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexander III. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexander-iii