Alexander II.

Text hesla

Alexander II., vlastným menom Anselm, okolo 1010 – 15 Baggio, dnes súčasť Milána – 21. 4. 1073 Rím — pápež 1061 – 1073. Asi od 1055 kňaz, biskup v Lucce, bez súhlasu nemeckého cisára Henricha III. zvolený za pápeža; bojoval s cisárskym protipápežom Honoriom II. Podporovaný archidiakonom Hildebrandom (neskorší pápež Gregor VII.) sa usiloval o cirkevnú reformu (proti investitúre, simónii, za celibát; spolok Patária) a o očistenie niekdajších kresťanských krajín od islamu. Na lateránskej synode 1063 prijal obnovujúce dekréty o cirkvi. Po rozkole so svetskou mocou po 1071 exkomunikoval piatich poradcov kráľa Henricha IV.

Zverejnené v auguste 1999.

Alexander II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alexander-ii