Alessi, Galeazzo

Text hesla

Alessi, Galeazzo, 1512 Perugia – 30. 12. 1572 tamže — taliansky architekt, hlavný predstaviteľ vrcholnej renesančnej architektúry v Miláne a Janove. Študoval v Ríme predovšetkým Michelangelovo dielo, niekedy pokladaný za jeho žiaka. Pôsobil v Perugii, 1548 – 57 v Janove, kde vytvoril svoje najvýznamnejšie diela: kostol Santa Maria di Carignano s centrálnou dispozíciou (1552, dokončený 1603 po jeho smrti), opevnenie, prístavné budovy, paláce (Sauli, Grimaldi, Flescari a i.) a vily (Cambiaso), ktoré ovplyvnili ranobarokovú palácovú architektúru. Niektoré z nich ležia na Novej ceste (Strada Nuova, dnes Via Garibaldi) vybudovanej podľa Alessiho návrhu. V Miláne vytvoril palác Marino (1558) a kostol Santa Maria presso San Celso.

Zverejnené v auguste 1999.

Alessi, Galeazzo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alessi-galeazzo