Aleš, Pavel

Text hesla

Aleš, Pavel, 8. 4. 1935 Řimice, okres Olomouc — pravoslávny teológ, protojerej. Od 1960 kňaz, od 1971 pôsobil na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove, 1976 – 84 vedúci Katedry systematickej teológie, od 1984 Katedry cirkevných dejín, 1978 profesor; 1984 – 92 viackrát prodekan, od 1992 vedúci detašovaného pracoviska fakulty v Olomouci. Autor vysokoškolských učebníc, monografií, vedeckých, odborných a populárnych článkov, prednášal na domácich a medzinárodných konferenciách, 1980 – 90 člen komisie Viera a poriadok Svetovej rady cirkví a medzinárodnej komisie pre dialóg medzi pravoslávnou a rímskokatolíckou cirkvou.

Zverejnené v auguste 1999.

Aleš, Pavel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ales-pavel