alenu

Text hesla

alenu [hebr.], aj alejnu — modlitba, ktorou sa končia židovské bohoslužby. Hlása potrebu chváliť Boha.

Zverejnené v auguste 1999.

Alenu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alenu