alelujové žalmy

Text hesla

alelujové žalmy — biblické žalmy č. 111 – 118, 135, 136 a 150. Z nich sa osobitne vyčleňujú žalmy 113 – 118 a 136 v judaizme nazývané halel (hebr. chváliť, velebiť), začínajúce sa alebo končiace sa liturgickým zvolaním – spievaným alebo hovoreným aleluja. Odriekajú (resp. spievajú) sa v synagóge pri príležitosti najväčších židovských sviatkov a doma pri pesachovej večeri (seder).

Zverejnené v auguste 1999.

Alelujové žalmy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alelujove-zalmy