alelická komplementácia

Text hesla

alelická komplementáciagenet. vzájomné funkčné dopĺňanie alel toho istého génu (intragénová komplementácia) alebo alel rôznych génov (intergénová komplementácia). Na úrovni fenotypu sa prejavuje vznikom štandardnej formy po krížení dvoch mutantných jedincov. K intragénovej komplementácii môže dôjsť len vtedy, ak sa produkt štruktúrneho génu (proteín) skladá z viacerých podjednotiek (polypeptidov).

Zverejnené v auguste 1999.

Alelická komplementácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alelicka-komplementacia