Alekšince

Text hesla

Alekšince — obec v okrese Nitra v Nitrianskom kraji v juž. časti Nitrianskej pahorkatiny, 160 m n. m.; 1 682 obyvateľov (2015). Písomne doložená 1156 ako Alexu, 1275 Elekchy, 1773 Elecske, Alaxinetz, Alaxincze, 1786 Elecschke, Alaxince, 1808 Elecske, Alakssince, 1863 Eletske, 1873 – 1913 Elecske, 1920 Alekšince. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Po 2. svetovej vojne bola v obci vybudovaná tehelňa a chovné rybníky. Archeologické nálezy: halštatské a rímsko-barbarské sídlisko, ranostredoveké radové pohrebisko a sídlisko. Stavebné pamiatky: klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Anny z 1802, klasicistický kaštieľ zo začiatku 19. stor.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 7. septembra 2016.

Alekšince [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aleksince