Aleijadinho

Text hesla

Aleijadinho [alejžadiňu], vlastným menom Antônio Francisco Lisboa, 1730 alebo 1738 Ouro Prêto – 18. 11. 1814 tamže — brazílsky sochár, architekt. Vrcholom jeho tvorby je sochárska výzdoba kostola Bom Jesus de Matozinhos v Congonhase (1985 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO).

Zverejnené v auguste 1999.

Aleijadinho [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aleijadinho