aldosterón

Text hesla

aldosterón [arab. + lat. + gr.] — steroidný hormón s mineralokortikoidnými vlastnosťami (→ mineralokortikoidy) produkovaný kôrou nadobličiek. Jeho tvorba sa zvyšuje pri poklese krvného tlaku (pri znížení krvného objemu), napr. pri krvácaní. Podieľa sa na hospodárení s vodou a so sodíkom. Pôsobením aldosterónu na obličky sa v tele zadržiava sodík a v dôsledku toho aj voda (napr. pri obmedzenom príjme solí v potrave, pri strate sodíka po podaní diuretík ap.).

Zverejnené v auguste 1999.

Aldosterón [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aldosteron