alditoly

Text hesla

alditoly, alkoholické cukry — viacsýtne alkoholy získavané redukciou príslušných monosacharidov, mnohé z nich sú opticky aktívne. Kryštalické látky sladkej chuti rozpustné vo vode. Viaceré sa vyskytujú v prírode (len pravotočivé formy), najmä v rastlinách (napr. v ovocí). V potravinárstve sa využívajú najmä glucitol (sorbitol), ᴅ-manitol (sladidlá nápojov a cukroviniek pre diabetikov) a xylitol. Sladivosť alditolov závisí od ich koncentrácie a pH. Vnem pretrváva dlhšie a sprevádza ho chladivý pocit v ústach.

Zverejnené v auguste 1999.

Alditoly [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alditoly