albitizácia

Text hesla

albitizácia [lat.] — geol. vznik albitu v horninách, zvyčajne na úkor niektorého iného živca, najmä zásaditejšieho plagioklasu (napr. z labradoritu alebo bytownitu v čadičových horninách).

Zverejnené v auguste 1999.

Albitizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albitizacia