albinizmus

Text hesla

albinizmus [lat.], albinismus — vrodená porucha v tvorbe pigmentov (v koži, vo vlasoch, v dúhovke oka) spôsobená mutáciou génu určujúceho syntézu enzýmu metabolickej cesty utvárania pigmentov. Vyskytuje sa u ľudí aj pri živočíchoch; postihnutý jedinec (albín) máva veľmi bledú kožu, biele vlasy; nedostatok pigmentu v očnej dúhovke sa prejavuje jej ružovým sfarbením.

Zverejnené v auguste 1999.

Albinizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albinizmus