albedometer

Text hesla

albedometer [lat. + gr.] — prístroj na meranie albeda umožňujúci merať tok dopadajúceho a odrazeného žiarenia; pyranometer, ktorého prijímaciu časť možno nastavovať smerom hore alebo dole, resp. dvojica pyranometrov, z ktorých jeden slúži na meranie globálneho a druhý na meranie odrazeného žiarenia.

Zverejnené v auguste 1999.

Albedometer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/albedometer