alba

Text hesla

alba [lat.] —

1. v ranom kresťanstve biela košeľa, ktorú dostal katechumen pri krste a nosil ju 8 dní od tohto dňa (bývala ním Biela sobota), teda do prvej nedele po Veľkej noci;

2. v katolíckej cirkvi spodný liturgický odev pochádzajúci z krstového odevu raného stredoveku; dlhé široké rúcho z bieleho plátna s rukávmi na spôsob starorímskej tuniky, ktoré si oblieka diakon, kňaz alebo biskup na kleriku a humerále pri liturgických obradoch. Prepásava sa hrubou šnúrou (→ cingulum). Niekedy býva na spodnom okraji a na manžetách rukávov zdobené čipkou alebo výšivkou. Biela farba rúcha znamená čistotu srdca, ktoré Kristus daroval ľudstvu svojou obeťou.

Zverejnené v auguste 1999.

Alba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alba