alaviti

Text hesla

alaviti — príslušníci extrémnej šíitskej sekty nusajríja v sev. Sýrii, Iraku, juž. Turecku a sev. Libanone (→ nusajriti).

Zverejnené v auguste 1999.

Alaviti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alaviti