alas

Text hesla

alas [jakutsky] — poklesnutá forma georeliéfu s rovným plochým dnom, kruhovým alebo oválnym pôdorysom a so strmými svahmi, často vyplnená plytkými jazierkami a močiarmi. Vytvára sa v miestach existencie trvalo zamrznutej pôdy (permafrost), typická pre nížinatý kryogénny reliéf (napr. ázijská časť Ruska). Vzniká roztopením ľadu nahromadeného v horninách a následnou deformáciou hornín spojenou s poklesom povrchu (→ termokras) a so sufóziou. Dosahuje plochu od desiatok m2 po niekoľko km2 a hĺbku 15 – 30 m.

Zverejnené v auguste 1999.

Alas [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alas-0