alarm

Text hesla

alarm [lat. > tal. > fr.] —

1. zastarano poplach;

2. zabezpečovacie zariadenie vydávajúce výstražný zvukový signál (napr. pri pokuse o odcudzenie zaparkovaného automobilu, pri vlámaní do budovy ap.).

Zverejnené v auguste 1999.

Alarm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alarm