Alah

Text hesla

Alah, Alláh — v islame meno jediného Boha. Podľa Koránu, ktorý je jeho slovom zvestovaným prorokovi Mohamedovi pre celé ľudstvo, je pánom neba a zeme. V Koráne sú obsiahnuté aj jeho atribúty (99 prekrásnych mien Alaha). Je večný, vždy existoval a bude existovať, je absolútnym vládcom ním stvoreného sveta a riadi jeho chod. V deň posledného súdu bude ľuďom spravodlivo určovať odmenu a trest. Je vševedúci, nepoznateľný a absolútne transcendentný.

Zverejnené v auguste 1999.

Alah [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alah