akvizitér

Text hesla

akvizitér [lat. > fr.] — osoba ponúkajúca výrobky, služby a i. priamo zákazníkom; zberateľ objednávok pre podnik (distribučný, poisťovací, nakladateľský a vydavateľský).

Zverejnené v auguste 1999.

Akvizitér [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akviziter