akuzatív

Text hesla

akuzatív [lat.] — štvrtý pád v sústave pádov. Jeho funkciou je poukazovať na priamy kontakt medzi činiteľom a objektom deja. Odpovedá na otázku koho?, čo?. Napr.: Sused poznal otca (koho, čo poznal?). Na vzťah medzi podmetom a predmetom poukazuje predmetové sloveso (čítať, vidieť, robiť...) alebo predložky (na, za, o, pre ap.).

Zverejnené v auguste 1999.

Akuzatív [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akuzativ