akuzácia

Text hesla

akuzácia [lat.], akuzačný princíp — obžalovacia zásada uplatňovaná v trestnom a v občianskom aj v správnom súdnom konaní (sporové konanie); vyjadruje rozdelenie základných procesných funkcií medzi rôzne procesné subjekty. V trestnom konaní sú to obžalobca (prokurátor), obžalovaný a súd; v civilnom sporovom konaní a v správnom súdnom konaní žalobca (navrhovateľ), žalovaný (odporca) a súd.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 11. decembra 2017.

Akuzácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akuzacia